Adviesbureau Squadra heeft een partnership gesloten met Machine Learning Company, een jong bedrijf dat zich specialiseert in het toepassen van machine learning om klanten te helpen bij het verbeteren van hun dienstverlening.

Met een team van rond de twintig management consultants is het medio 2016 opgerichte Squadra een bureau dat opdrachtgevers ondersteunt bij de uitvoering van hun digitale transformatieprogramma’s. Het kantoor richt zich in zijn proposities op vier hoofdthema’s – het managen van digitale transformatieprogramma’s, master data management/productinformatie management (MDM/PIM), customer engagement en data science – en beschikt daarnaast over een afdeling die zich concentreert op het bieden van executive search-diensten voor senior digitale en IT-posities.

De samenwerking tussen Squadra en Machine Learning Company gaat terug tot het tweede kwartaal van 2017, toen Jos Schreurs en Wim Griffioen, medeoprichters van Squadra, besloten om Machine Learning Company-oprichter Guus van de Mond te benaderen voor een presentatie. Schreurs en Griffioen zijn al jaren als voorzitters betrokken bij ShoppingTomorrow, het voormalige Shopping2020 – een kennisplatform dat in het leven is geroepen door Thuiswinkel.org en erop mikt de e-commerce van morgen vorm te geven, waarbij het zowel B2C- als B2B-retailers helpt in hun transformatie richting een digitale toekomst.

In zijn huidige rol, waarin hij begin 2017 startte, is Griffioen voorzitter van de expertgroep Product Information Management (PIM), die zich bezighoudt met de vraag hoe bedrijven verbeteringen kunnen realiseren in de manier waarop ze de master data voor hun producten en diensten kunnen invoeren, opslaan en managen. Ook adviseert de groep over de hoe productdata – door de gehele keten, van leverancier tot distributeur, wholesaler en retailer – geoptimaliseerd kan worden om tot verbeterde digital commerce-prestaties te kunnen komen. Dit jaar was het centrale thema binnen de expertgroep PIM het creëren van het intelligente PIM-systeem. Dit vormde dan ook een logische aanleiding om Guus van de Mond, de oprichter van Machine Learning Company, te vragen zijn licht te laten schijnen over het onderwerp.

Na zijn carrière te zijn gestart bij een IT-dienstverlener, sloot Van de Mond zich in 1999 aan bij Conclusion, waar hij al met al meer dan vijftien jaar in dienst was. Hij bekleedde bij het bureau uit Utrecht diverse managementposities, waaronder die van directeur van Conclusion ICT Project en, op het laatst, van Conclusion Digital. In die laatste rol gaf Van de Mond leiding aan een team van ruim honderd professionals, bestaande uit onder meer conceptdenkers, diverse adviseurs, projectmanagers, applicatie-developers en testers. Voortgedreven door de enorme belofte die machine learning biedt voor de nabije toekomst en het verlangen om op eigen benen te staan, koos Van de Mond begin 2017 voor het ondernemerschap.

Een gezamenlijke visie op digitale transformatie

Nadat Van de Mond in juni 2017 het verzoek van Schreurs en Griffioen inwilligde en in een presentatie zijn visie deelde over de voordelen die machine learning kan bieden binnen het productinformatie-managementdomein, groeide van hieruit een intensievere samenwerking, die onder meer gestalte kreeg in een aantal gedeelde presentaties, een gezamenlijk proof of concept-traject en zelfs in samen uitgevoerde klantopdrachten. Het is dan ook niet geheel verrassend dat de twee partijen nu hebben besloten de krachten te bundelen.

“De gezamenlijke visie op digitale transformatie, de no-nonsense werkwijze en de persoonlijke klik hebben ertoe geleid dat we zijn gaan samenwerken”, aldus Schreurs. Van de Mond voegt toe: “Het is fantastisch om met data science en machine learning organisaties te helpen een volgende stap te zetten. Het team van Machine Learning Company bestaat uit de beste specialisten op dit vakgebied en onder het motto ‘best alone, better together’ kunnen we nu we meer klanten en vanuit een veel breder perspectief bedienen.” De twee partijen zien grote kansen weggelegd voor machine learning: “Kunstmatige intelligentie (AI) is één van de meest disruptieve technologieën van de komende jaren. Het kan een enorme impact hebben op de bedrijfsvoering, nieuwe diensten/producten mogelijk maken en ervoor zorgen dat de efficiëntie fors wordt opgeschroefd.”

Squadra en Machine Learning Company concentreren zich beide op spelers die zich bewegen binnen de sectoren retail, productie, industrie en FMCG – daar zal dan ook de focus van de samenwerking op komen te liggen, aldus Griffioen: “We zien grote voordelen op het vlak van personalised commerce (aanbevelingen, op context afgestemd aanbod), geautomatiseerde classificatie van producten, data enrichment (geautomatiseerd aanvullen van ontbrekende data en het genereren van SEO-teksten), data quality, en conversational interfaces (customer support, chatbots, voice driven interfaces zoals Alexa en Google home).”

Een ander vakgebied waarvan de volwassenheid een impuls kan krijgen via de inzet van machine learning is predictive analytics. Van de Mond benadrukt hoe bedrijven de manier waarop ze hun klanten benaderen kunnen verbeteren door gebruik te maken van slimmere klantsegmentatie, en hoe ze hun interne afleveringsproces kunnen verbeteren door hun klantvraag te voorspellen en hun supply chain te optimaliseren.

“Machine Learning, Data Science en Kunstmatige Intelligentie lopen ook in elkaar over, een holistische aanpak is essentieel in elk digitaal transitietraject.”

Tjibbe van der Zeeuw – Co-founder Squadra

Schreurs, Griffioen en Van de Mond staan zeker niet alleen in dergelijke voorspelingen. In een vaak geciteerd rapport dat McKinsey vorig jaar publiceerde, omschreven de onderzoekers AI als de kracht die “de volgende golf van digitale disruptie zal ontketenen”, waaraan werd toegevoegd dat “bedrijven zich hier nu op zouden moeten voorbereiden”. In het rapport wordt ingeschat dat bedrijven in 2017 bijna $40 miljard investeerden in AI, waarbij bovendien werd voorspeld dat de investeringen in dat jaar snel verder zullen toenemen. Dit tegen een achtergrond waarin een combinatie van technologische ontwikkelingen en het benodigde bewustzijn van de mogelijkheden ervoor zorgt dat de technologie een omslagpunt zullen bereiken. Specifiek gekeken naar machine learning, een onderdeel van AI, werd in een recent onderzoek van Deloitte geconcludeerd dat de inzet van het deelgebied alleen al in 2018 zal verdubbelen.

Verdere integratie van diensten

Terwijl de focus binnen de nieuwe samenwerking aanvankelijk zal liggen op het vlak van e-commerce, customer engagement, master data management en productinformatie-management, stelt Tjibbe van der Zeeuw, een van de andere oprichters van Squadra, dat het dienstenaanbod stap voor stap zal worden geïntegreerd in het bredere aanbod van proposities. “Het businessperspectief en de technologie gaan steeds meer hand in hand. Thema’s als machine learning, kunstmatige intelligentie en data science lopen ook in elkaar over – een holistische aanpak is essentieel in elk digitaal transitietraject.”
Van der Zeeuw vult aan: “Daarom bedienen we de klant vanuit één of meerdere business units met een multidisciplinair team van experts.” Hij besluit: “Met de aansluiting zetten wij een grote stap voorwaarts om voor klanten een volwaardige innovatie- en transformatiepartner te blijven in deze dynamische wereld. Daarnaast zijn we erg blij met de persoonlijke klik en de bijdrage die Guus nu al levert in de verdere ontwikkeling van Squadra.”