Bol.com is een van de populairste online warenhuizen in Nederland en België. Met hun immense assortiment van meer dan 30 miljoen producten, beschikt het merk ook over een immense hoeveelheid productgegevens. Om producten in andere landen te kunnen verkopen, of aan mensen die andere talen spreken, moet het merk de mogelijkheid bieden aan klanten om de taal van hun voorkeur te kiezen.

Het niet vertalen van productteksten zou kunnen leiden tot ontevredenheid bij buitenlandse klanten, wat de verkoop uiteraard negatief zou beïnvloeden. Dankzij de software van PowerTranslate.ai is Bol.com nu in staat om veel productteksten in een handomdraai automatisch te vertalen. Het aantal manuren dat wordt besteed aan het vertalen van teksten kan nu aanzienlijk worden verminderd, wat de mogelijkheid biedt om deze manuren aan andere bedrijfsactiviteiten te besteden, terwijl er ook geld wordt bespaard.

Powertranslate.ai is onderdeel van de PowerSuite. De PowerSuite is een groep van SaaS software producten, welke zich richten op het verbeteren van uw productdata. Door slimme AI algoritmes toe te voegen in verschillende onderdelen van het productdata management proces kunnen we gemakkelijk grote hoeveelheden tijd en kosten besparen.