In deze blog ontdek je hoe AI aangedreven tool PowerEnrich waardevolle inzichten biedt in LCA, EPD en PEP bestanden en hoe smart scraping retailers en groothandels kan helpen bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen.

Wat zijn LCA, EPD en PEP bestanden?

The PowerEnrich tool from Squadra: Machine Learning Company scrapes LCA (Life Cycle Assessment), EPD (Environmental Product Declaration) and PEP (Product Environmental Profile) files. This essential data helps to measure and understand the ecological impact. They provide valuable information on processes such as raw material sourcing, transportation, consumption and waste disposal to help assess environmental impact. By smartly scraping these files, well-considered decisions and more sustainable choices can be made.

Waarom zijn deze bestanden belangrijk voor duurzaamheid?

LCA, EPD en PEP bestanden dragen op meerdere niveaus bij aan duurzaamheid. Ze stellen retailers en groothandels in staat om hun impact op het milieu te kwantificeren, trends te identificeren en gerichte verbeteringen aan te brengen. Door de gegevens in deze bestanden te analyseren kunnen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aantonen en voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar duurzame producten.

Wat is het voordeel van smart scraping met PowerEnrich?

Het verwerken van grote hoeveelheden LCA, EPD en PEP bestanden kan tijdrovend en complex zijn. PowerEnrich biedt een geautomatiseerde oplossing die deze bestanden op grote schaal kan scrapen, analyseren en samenvatten. De inzichten die worden verkregen met smart scraping zijn op verschillende manieren in te zetten.  Zo kan de informatie worden geïntegreerd in productbeschrijvingen van de retailer, waardoor consumenten bewustere keuzes kunnen maken. Ook kunnen bedrijven hun visie over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid versterken door transparant te zijn over duurzaamheidsinspanningen.

Door de gegevens te gebruiken bij inkoopbeslissingen en de levenscyclus van producten te verbeteren, kunnen groothandels en retailers een aanzienlijke positieve duurzame impact hebben. Het inzetten van PowerEnrich bespaart kostbare tijd en stelt bedrijven in staat om snel inzicht te krijgen in hun milieu-impact en potentiële verbeterpunten om hun duurzaamheidsdoelen te halen.

Zie jij de voordelen van smart scraping?

Zie jij de toegevoegde waarde van LCA, EPD en PEP bestanden, maar is er simpelweg geen tijd op deze bestanden te analyseren en verwerken? Onze AI oplossing PowerEnrich doet dat voor jou! Met smart scraping hoef jij je enkel te buigen over hoe je de verkregen inzichten gaat inzetten voor jouw bedrijf. Neem contact op met Squadra: Machine Learning Company en ontdek wat PowerEnrich voor jouw bedrijf kan betekenen!

FAQ’s

1. Wat is het verschil tussen product-EPD en branche-EPD?

Branche (generieke) EPD’s gaan over een breed producttype, zoals beton of hout, en kunnen worden gebruikt als een gewogen sectorgemiddelde; terwijl de productspecifieke EPD’s enkel betrekking hebben op een product van een specifieke fabrikant.

2. Wat is scraping?

Webscraping is het proces waarbij bots worden gebruikt om inhoud en gegevens van een website te extraheren. Webscraping extraheert ook onderliggende HTML-codes en dus gegevens die zijn opgeslagen in een database.

3. Heb je een LCA nodig voor een EPD?

Ja, zonder het uitvoeren van een LCA kun je geen EPD maken. Een EPD is namelijk onderworpen aan een verificatieproces.