Data wordt steeds belangrijker voor grote en middelgrote bedrijven en organisaties. Het bedrijfsleven ontwikkelde zich de laatste jaren naar een voornamelijk online omgeving en organisaties investeren in het vervangen van niet-digitale processen door digitale technologieën. Er worden steeds meer data gegenereerd via online platforms zoals social media en corporate websites, maar wat kan een organisatie met deze data?

Organisaties kunnen deze data verzamelen en omzetten in bruikbare informatie, een proces dat bekend staat als Business Intelligence. De term Business Intelligence verwijst naar technologieën, toepassingen en praktijken voor het verzamelen, integreren, analyseren en presenteren van bedrijfsinformatie. Door onbewerkte data om te zetten in bedrijfsinformatie kunnen organisaties intelligenter te werk gaan wat concurrentievoordeel kan opleveren . Business Intelligence stelt bedrijven in staat om een ​​begrijpelijk overzicht te verkrijgen van de beschikbare bedrijfsdata, en dit dataoverzicht te gebruiken om beslissingen te nemen, inefficiënties te verminderen en zich aan te passen aan veranderingen in de markt.

Zoals hierboven vermeld , kunnen Business Intelligence platforms data uit het verleden interpreteren en bieden ze de bevindingen overzichtelijk aan. De beschikbare data kan nog waardevoller geworden door de gebruik te maken van kunstmatige intelligentie om onderliggende variabelen in de data te kunnen analyseren, wat het mogelijk maakt om bepaalde trend of patronen in de data kunnen interpreteren. Dus waar Business Intelligence data uit het verleden interpreteert, analyseert kunstmatige intelligentie deze data om toekomstige voorspellingen te doen.

Kunstmatige intelligentie is de afgelopen jaren een verzamelnaam geworden voor toepassingen die vroeger menselijke input vereisten, maar nu met behulp van data complexe taken kunnen uitvoeren. Artificial Intelligence kan impliciete en expliciete knowhow samenbrengen door de Business Intelligence data uit het verleden uit te breiden naar de toekomst.

Onderstaande afbeelding laat de verschillen zien tussen Business Intelligence en Artificial Intelligence. Bij het gebruik van Business Intelligence kiezen de meeste organisaties ervoor om kunstmatige intelligentie aanvullend te implementeren. Niettemin, een tekort aan data of een gebrek aan toegevoegde waarde zijn redenen om niet te investeren in kunstmatige intelligentie.

Business Intelligence platforms stellen organisaties in staat om hun data op een efficiënte manier te verzamelen, te begrijpen en te visualiseren . Voorbeelden van dergelijke platforms zijn Microsoft Power BI, Qlik Sense en Tableau Desktop.

Bij de implementatie van Business Intelligence platforms, is het belangrijk om eerst  de uitdagingen en behoeften te specificeren, vervolgens de data te verzamelen en uiteindelijk een dashboard te creëren waar deze data samen komt in een duidelijk overzicht. Als deze stappen goed zijn doorlopen zal dit dashboard waardevolle inzichten opleveren voor het managementteam.

Kortom, voordat je met kunstmatige intelligentie begint is er data nodig, en Business Intelligence kan een mooie eerste stap bieden ter voorbereiding op het gebruik van kunstmatige intelligentie. Bovendien kunnen er met behulp van Business Intelligence al steeds meer voorspellende analyses gedaan worden en kan het zeer waardevolle inzichten bieden.

Dashboard (data is fictief)

Squadra Machine Learning Company staat vooral bekend om hun toepassingen van Data Science en Machine Learning, maar ze hebben meerdere klanten geholpen met de integratie van Business Intelligence platforms. Onlangs heeft Squadra Machine Learning Company BCC ondersteund bij het implementeren van een Business Intelligence Dashboard, zoals hierboven weergegeven, om hen in staat te stellen inzicht te krijgen in de daadwerkelijke ervaringen van de klanten. De nieuw binnengekomen KTO’s worden wekelijks geanalyseerd en in een overzichtelijk interactief dashboard aan BCC gepresenteerd.

Wil je meer lezen over de BCC-case? Klik dan hier.

Ook heeft Squadra MLC haar dienst aangeboden aan Woningbelang, een woningcorporatie met bijna 4.000 huurwoningen en maatschappelijk vastgoed in Valkenswaard en Bergeijk. Wil je hier meer over lezen? Klik dan hier.