Binnen het huidige bedrijfsleven wordt vrijwel alles online gedaan, van het sturen van offertes tot en met het uitwisselen van data. Al deze verschillende online handelingen zullen allemaal geadministreerd of gecontroleerd moeten worden. Voorheen en op dit moment worden dit soort werkzaamheden vaak door werknemers uitgevoerd. Maar wat als deze werkzaamheden uit je handen genomen konden worden door een RPA-systeem?

Betekenis RPA

RPA staat voor Robotic Process Automation. Om dit eenvoudig uit te leggen: het automatiseren van repetitieve en eentonige handelingen d.m.v. softwarescripts. 
Zonder dat mensen het echt door hebben krijgen ze vaak te maken met dezelfde eentonige werkzaamheden. Vaak gaat het hierbij om administratieve handelingen die belangrijk zijn binnen een bedrijf, maar veel tijd kosten. Dit zijn nou precies situaties waarin RPA een bijdrage kan leveren. Want systemen die deze eentonige handelingen van mensen afnemen kunnen er voor zorgen dat ze zich op andere aspecten kunnen focussen waar ze meer energie van krijgen.

Sectoren die voordeel kunnen halen uit RPA

RPA is niet echt gekoppeld aan een sector, het is meer gekoppeld aan het soort werk. Dus het is niet echt voordelig voor een specifieke sector, maar wel voor bedrijven die te maken hebben met veel administratief werk. Zo vinden er binnen bedrijven verschillende processen plaats, zoals communicatie of data uitwisseling. Om dit proces uit te kunnen voeren zullen er een of meerdere werknemers moeten kijken naar een rapport wat hieruit komt. Na dit rapport gecontroleerd te hebben zal er beslist moeten worden of bepaalde handelingen wel of niet nodig zullen zijn. Deze handelingen kunnen gemakkelijk geautomatiseerd worden door een RPA-systeem. Andere voordelen die RPA te bieden heeft zijn:

  • Snelheid: Software is veel sneller dan mensen en kan 24/7 werken.
  • Infrastructuur blijft intact: IT-systemen hoeven niet vervangen te worden.
  • Lage implementatietijd: RPA is relatief snel te implementeren, vaak binnen een paar dagen.
  • Kwaliteit: Een Software werkt o.b.v. een besturingssysteem die de logica en business rules bepaalt. Daarom maakt een RPA bijna geen fouten, tenzij er een verandering plaatsvindt in de praktijk.
  • Flexibiliteit: Software is perfect in staat om mee te bewegen met piekperiodes en dat zorgt ervoor dat organisaties veel eenvoudiger mee kunnen bewegen met de drukte in een markt.
  • Focus op de klant: Door RPA krijgen werknemers meer tijd om zich bezig te houden met taken die echt waarde opleveren. Bijvoorbeeld het begrijpen van de behoefte en emotie van de klant & de ruimte hebben om daar flexibel op in te kunnen spelen.

De toekomst van RPA

In de toekomst zullen RPA en AI steeds meer met elkaar gaan mixen. Dit is ook terug te zien in de RPA-leveranciers die al grote stappen aan het maken zijn. De vaste taken, zoals dingen in en uit een systeem zetten en op basis hiervan een beslissing te nemen is op dit moment alleen beperkt tot het gebruik van RPA. In de toekomst zal RPA wat meer gaan mixen met Artificial Intelligence, waardoor het ook zelfstandig na kan denken.

Wat maakt de combinatie van RPA en ML zo interessant?

Machine Learning Company levert als meerdere softwarebedrijven ook RPA, met als voornaamste doelgroep bedrijven die veel tijd en geld kwijt zijn aan administratief werk. De voornaamste doelstelling van MLC is om zich te onderscheiden van de andere RPA-leveranciers en te zorgen voor extra toegevoegde waarde. Zo zei de directeur van Machine Learning Company: “Wat ons onderscheidt van een standaardleverancier van RPA is dat wij RPA kunnen combineren met Artificial Intelligence. Onze software zal dus niet alleen procesgericht zijn, maar ook gecombineerd worden met intelligentie, waardoor het zelfstandig kan nadenken.” Wat betekent dat naast een grote besparing aan tijd en kosten de RPA van Machine Learning Company ook zelf na kan denken over mogelijke acties en niet alleen beperkt is tot vaste taken zonder verandering.