Data Science wordt soms wel eens de meest ‘sexy job’ van de 21ste eeuw genoemd. Indrukwekkende termen zoals predictive analytics en deep learning passeren de revue. Het ontbreekt dan vaak ook niet aan technologische oplossingen voor het opdoen van kennis en inzichten uit data en het presenteren van de resultaten in mooie dasboards en taartdiagrammen. Er is echter iets onderbelicht wat binnen dit vakgebied van essentieel belang is, namelijk data storytelling. Een term die steeds vaker opduikt en een trend lijkt te zijn! Het zoveelste buzzword? Wat is het nu eigenlijk? En waarom wordt het steeds belangrijker?

Kort gezegd is data storytelling de kunst van het communiceren aan de hand van data. Het is een verhaal dat je wil vertellen aan je publiek. Data storytelling is dan ook een combinatie van data analyseren en relevante inzichten vergaren, de juiste visualisaties ontwikkelen en hier uiteindelijk een helder verhaal om heen creëren. Grote datasets, slimme analyses en statistieken enkel zijn niet voldoende als we het verhaal er achter en de bevindingen niet goed kunnen communiceren en overbrengen. Het zal dan geen impact hebben, beslissers zullen niet overgaan tot actie en mensen zullen niet begrijpen waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn.

“Een goed verhaal zegt meer dan honderd taartdiagrammen en grafieken”

Data storytelling zal dan ook belangrijker worden in de aankomende jaren door de toenemende hoeveelheid data en informatie die op ons af komt. Daarnaast zijn er ook steeds meer bedrijven zoals Spotify die data storytelling inzetten naar hun klanten toe als onderdeel van hun marketing strategie.

Binnenkort zullen we dan ook een vervolg op deze blog publiceren waarin we verder ingaan op dit onderwerp, ondersteund met een aantal sprekende voorbeelden.